Wie is Mariëlle Vermeulen

Wie ben ik?
Ik ben Mariëlle Vermeulen. Zelf ooit gediagnostiseerd met TOS. In 2016 heb ik de opleiding Ervaringdiskunge TOS gedaan bij Kentalis. Ik heb daarna met veel plezier bij Kentalis gewerkt. Daar heb ik gewerkt aan hulpmiddelen om taal voor kinderen met TOS iets gemakkelijker te maken. Samen met een team ontwikkelden we daar een doos die visuele ondersteuning bied tijdens het lezen/schrijven. Daardoor gaat het leren van taal bij de kinderen steeds iets sneller.

Daarnaast gaf ik voorlichting aan kinderen en hun ouders, om TOS beter te kunnen begrijpen en om te leren gaan met de hindernissen die dit op hun pad legde.

 

Tijdens mijn werk bij Kentalis was het niet heel gebruikelijk om over emoties te praten. De onderwerpen ‘wie ben ik’ en ‘hoe ga ik om met wat er met mij gebeurd’ werden naar mijn mening te weinig besproken. Ik ben iemand die vol emoties zit en daar graag over praat. Ik heb zelf TOS en ben hoogsensitief. Praten over gevoelens en emoties is een deel van mij, daar haal ik mijn kracht uit. Daaruit kwam al snel het idee om mijn eigen bedrijf op te richten en Gevoel bij TOS in het leven te roepen. Om juist wel over de emoties te kunnen praten die bij de diagnose TOS horen. Ik merkt dat ouders juist hier behoefte aan hebben. De innerlijke wereld mag er zijn. Het is een deel van wie je bent en juist bij kinderen met TOS is het extra belangrijk om hier de focus op te leggen.

  •  Ervaringsdeskundige TOS
  • NLP coach
  • Specialist TOS