Gevoel bij TOS

Gevoel bij TOS is opgericht om te praten over je gevoelens, om jezelf te kunnen accepteren en om ouders/professionals inzicht te geven in hoe het hoofd vol TOS werkt. Zo maken we TOS zichtbaar en halen we het onderwerp uit de taboesfeer.

 

Gevoel bij TOS heeft aandacht aan de volgende punten.

 

 • (Zelf)acceptatie
 • Zelfvertrouwen
 • Vertrouwen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Disney
 • Geloof
 • Kwaliteiten
 • Neurologisch
 • Spiegelogie

 • Spiritualiteit.

 • Herkenning.
 • Begrijpen.
 • Begrip.
 • Kracht.
 • Communicatie.
 • Innerlijk taal.
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Autisme.
 • Gedragsproblemen. 
 • VolHoofd.
 • Emoties..
 • Mijn gevoel.
 • Mijn lichaam,
 • Mijn wereld.
 • Ervaring met doelgroep.
 • Ervaring Met zelfvertrouwen.
 • Ervaring met regie over eigen hoofd.
 • Ervaring met Emoties en gevoelens.
 • Ervaring met burn-out.
 • Ervaring met black out.
 • Ervaring met depressie.
 • Ervaring met winter depressie.
 • Ervaring met kwetsbaar opstellen.
 • Ervaring met leven.
 • Ervaring met gepest worden.
 • Levens ervaring.
 • NLP. 

 

Wij werken met:

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), Autisme en  Gedragsproblemen.

Ouders met een kind met TOS, Autisme en gedragsproblemen.

Professionals die werken met kinderen en jongeren met de groep hier boven gemeld.

werkzamen met  Instellingen, Overheid en scholen.

bied Trainingen en Cursus aan.

Vind de kracht in jezelf

"krachtig respectvol en liefdevol"

Over Gevoel Bij TOS?

Het allerbelangrijkste bij Gevoel Bij TOS is: ben jezelf! Je mag er zijn, gewoon zoals je bent.   

Ja, je hebt een Taal Ontwikkelings Stoornis. Hebben is iets heel anders dan zijn. Je bent je TOS niet, je heb het. Jij bent veel meer dan alleen TOS.

Gevoel bij TOS promoot daarom zelfontwikkeling. Van jezelf begrijpen tot jezelf accepteren.

Bij Gevoel Bij TOS:

Werkt u aan zelfbewustzijn.

Werkt u aan uw zelfkennis.

Werkt u aan uw zelfbeeld.

Werkt u aan uw zelfvertrouwen.

 

Het leven begint pas wanner jezelf kan zijn.

Sta stil bij jezelf. Je werkt aan jezelf en aan je omgeving om jezelf te begrijpen, te accepteren en krachtiger te worden. Leer dat je omgeving van je houdt zo als jij bent.

Gevoel Bij Tos is er speciaal voor kinderen/jongeren met TOS en hun ouders. Wij hopen dat ze elkaar zo beter kunnen begrijpen, zodat de band tussen ouder en kind sterker wordt. Acceptatie is daarbij essentieel. 

 

Gevoel bij TOS

Geeft cursussen en trainingen

Missie: ontdek  jezelf ontdekt de wereld

 

 

Emoties op een rijtje:

1: Angst

rusteloosheid

zorgelijk

schrik

afgrijzen

hysterie

paniek

2: Vreugde

Plezier

Extase

Euforie

Geluk

Genot

enthousiasme

 

3: Bedroefdheid

depressie

ongelukkigheid

ellende

weemoed

wanhoop

vernedering

4:Boosheid

woede

boosheid

bitterheid

haat

wrok

agitatie

5: Afschuw

Verontwaardigd

Beledigd

Walging

Weerzin

Minachtend

Cynisch

6. Verrassing

Verbazing

Schrik

Bevreemding

Verwondering

Overrompeld

Ontsteltenis