Facebook groepen Het leven met TOS:

Het leven met TOS voor ouders:

https://www.facebook.com/groups/316302729084258/

Het leven met TOS voor kinderen

https://www.facebook.com/groups/345696079797860/ 

Het leven met TOS voor jongeren:

https://www.facebook.com/groups/336671077544428/ 

Het leven met TOS voor professionals:

https://www.facebook.com/groups/2683102595149423/ 

 

Neem is een bezoekje op alles over TOS.

https://www.allesovertos.nl/ 

 

Neem is een bezoekje aan: Kentalis.

https://www.kentalis.nl/wetenschappelijk-onderzoek/taal-en-sociaal-emotionele-problematiek-bij-tos

 

Voor Ouders:

https://www.youtube.com/watch?v=RV2IcLUnWwg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=fu-4SaZD290&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=0zIrKshoNQw 

 

hulp voor het regulier onderwijs meer tijd voor de leerling tijdens toetsen en examens.

informatie die samen de regelgeving voor extra tijd en eventueel verklanking bij toetsen en examens regelen.

Onder punt 10.3 van de CvTE brochure staat TOS vermeld. Op bladzijde 23 de uitwerking.

Hierin staat ook een link naar de Simea website. Die kan gevolgd worden maar voor het voortgezet onderwijs heb ik ook het Simea overzicht erbij gedaan.

Dit geldt voor alle leerlingen/examenkandidaten die een TOS diagnose hebben en/of in het verleden ondersteuning vanuit het cluster 2 onderwijs hebben ontvangen of op een cluster 2 school hebben gezeten. Dus ook als de TOS diagnose niet meer geldig is, is er wel recht op deze regelingen. Er moet dan met een (oud) indicatiebesluit van het CvO aangetoond worden dat die cluster 2 ondersteuning er ooit is geweest. Daarom is het ook heel belangrijk dat zo’n indicatiebesluit bewaard wordt.

Ook op andere officiële examens is deze regeling van toepassing. Denk aan het theorie gedeelte van een rijbewijs.

 

Voor Professionals:

https://www.youtube.com/watch?v=baYHG03IjSI

https://www.youtube.com/watch?v=O1kk2mKVyZs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=GtpPDoIAt4Y 

 

onderzoek naar TOS:

https://scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-10/Bachelorproef%20Laurian%20Hermus.pdf

https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Onderwijs-aan-leerlingen-met-visuele-auditieve-of-communicatieve-problematiek.pdf 

https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21415

https://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/8807_Experimenteel-onderzoek-in-de-sociale-werkelijkheid.pdf 

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-07/Wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-een-positieve-ontwikkeling-van-jeugdigen.pdf 

 

 

Neem is een bezoekje aan: VHZ.

https://vhz-online.nl/tos-emoties-en-psychosociale-problemen 

https://vhz-online.nl/neuropsychologisch-model-belicht-innerlijke-taal-bij-tos

https://vhz-online.nl/neuropsychologische-inzichten-leveren-waardevolle-bijdrage-aan-kinderen-met-tos

https://vhz-online.nl/executieve-functies-kun-je-ze-trainen 

 

Neem is een bezoekje aan: kind en emotie.

https://www.kindenemotie.nl/

 

Neem is een bezoekje aan: Auris.

https://auris.nl/app/assets/meer-informatie-oorzaak-tos.pdf

 

Neem is een bezoekje aan: Pien Van der Most Tekenen bij TOS.

https://tekenenbijtos.nl/#:~:text=Ondersteunend%20tekenen%20betekent%3A%20terwijl%20je,zijn%20%2Fhaar%20wereld%20te%20vergroten.

 

De 10 redenen waarom we blij worden van visualisaties

https://www.dutchcowboys.nl/design/29851

 

 

Neem is een bezoekje aan:  Angela Van de Weg Onderwijsbegeleiding ZieZo!

https://onderwijsbegeleidingziezo.nl/

 

Neem is een bezoekje aan: Bernadette Sanders, orthopedagoog en eigenaar van Smartonderwijs.

https://www.smartonderwijs.nl/

 

Neem is een bezoekje aan: Lot Snijders Blok rondt haar promotieonderzoek af.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/na-vier-jaar-onderzoek-heb-ik-eindelijk-het-gevoel-dat-ik-kan-meepraten/