Neem is een bezoekje aan: Kentalis.

https://www.kentalis.nl/wetenschappelijk-onderzoek/taal-en-sociaal-emotionele-problematiek-bij-tos

 

Voor Ouders:

https://www.youtube.com/watch?v=RV2IcLUnWwg&t=1s

 

Voor Professionals:

https://www.youtube.com/watch?v=baYHG03IjSI

 

Neem is een bezoekje aan: VHZ.

https://vhz-online.nl/tos-emoties-en-psychosociale-problemen 

https://vhz-online.nl/neuropsychologisch-model-belicht-innerlijke-taal-bij-tos

https://vhz-online.nl/neuropsychologische-inzichten-leveren-waardevolle-bijdrage-aan-kinderen-met-tos

https://vhz-online.nl/executieve-functies-kun-je-ze-trainen 

 

Neem is een bezoekje aan: kind en emotie.

https://www.kindenemotie.nl/

 

Neem is een bezoekje aan: Auris.

https://auris.nl/app/assets/meer-informatie-oorzaak-tos.pdf

 

Neem is een bezoekje aan: Pien Van der Most Tekenen bij TOS.

https://tekenenbijtos.nl/#:~:text=Ondersteunend%20tekenen%20betekent%3A%20terwijl%20je,zijn%20%2Fhaar%20wereld%20te%20vergroten.

 

De 10 redenen waarom we blij worden van visualisaties

https://www.dutchcowboys.nl/design/29851

 

 

Neem is een bezoekje aan:  Angela Van de Weg Onderwijsbegeleiding ZieZo!

https://onderwijsbegeleidingziezo.nl/

 

Neem is een bezoekje aan: Bernadette Sanders, orthopedagoog en eigenaar van Smartonderwijs.

https://www.smartonderwijs.nl/

 

Neem is een bezoekje aan: Lot Snijders Blok rondt haar promotieonderzoek af.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/na-vier-jaar-onderzoek-heb-ik-eindelijk-het-gevoel-dat-ik-kan-meepraten/