Gevoel bij TOS

Gevoel bij TOS is opgericht om te leren over gevoelens en emoties,  om jezelf te ontdekken en te accepteren om het leven te gaan leven wat jij wilt leven. 'Ontdek jezelf ontdekt de wereld'.

Ook zijn we er voor ouders die een kind met een taal ontwikkelingsstoornis hebben hun de omgeving  kennis en advies te geven. Dit doen we door workshops bij hen thuis te geven. u hoef niet de deur uit wij komen bij u thuis. 

 

Wij zijn er vooral voor kinderen, jongeren en volwassen die tegen communicatie aan lopen met zichzelf en met andere. 

Wij leren je positief om te gaan met taal, Dat de taal jou mag motiveren om alles uit het leven te halen wat er inzit.

Emoties op een rijtje:

1: Angst

rusteloosheid

zorgelijk

schrik

afgrijzen

hysterie

paniek

2: Vreugde

Plezier

Extase

Euforie

Geluk

Genot

enthousiasme

 

3: Bedroefdheid

depressie

ongelukkigheid

ellende

weemoed

wanhoop

vernedering

4:Boosheid

woede

boosheid

bitterheid

haat

wrok

agitatie

5: Afschuw

Verontwaardigd

Beledigd

Walging

Weerzin

Minachtend

Cynisch

6. Verrassing

Verbazing

Schrik

Bevreemding

Verwondering

Overrompeld

Ontsteltenis